Tərəfdaşlar

Layihənin Azərbaycandan olan tərəfdaşları

Bakı Biznes Universiteti
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Azərbaycan Texniki Universiteti
Bakı Ali Neft Məktəbi
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
Gəncə Dövlət Universiteti
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
Odlar Yurdu Universiteti
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası (ASK)

Assosiativ tərəfdaşları

Layihənin Avropa İttifaqından olan tərəfdaşları